Tarieven & Diensten

De tarieven zijn afhankelijk van de (geschatte) omzet per jaar.

Vaste tarieven Aleka:

Tabel 1 : Omzet tussen de €0,- en €6.000,- per jaar ; € 60,- per maand + € 25,- per maand verzekeringspremie.
Tabel 2 : Omzet tussen de €6.000,- en €15.000,- per jaar ; € 60,- per maand + € 40,- per maand verzekeringspremie
Tabel 3 : Omzet hoger dan €15.000,- per jaar ; € 65,- per maand + € 50,- per maand verzekeringspremie

* Bedragen excl. BTW. Je krijgt hiervan een factuur voor in de boekhouding.

Daarnaast worden de volgende belastingen ingehouden:

- BTW 21% (wordt maandelijks berekend). De kosten die je hebt gemaakt, worden ook meteen weer als voorheffing meegenomen.
- Inkomstenbelastingen / premies (maandelijks vast bedrag aan de hand van geschatte inkomen)  
- Er wordt rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek (mits je aan het urencriterium voldoet) en de MKB vrijstelling.  
-

Mensen die onder de kleine ondernemersregeling vallen, krijgen de betaalde BTW het volgende jaar terug.

 
  • Wat valt er onder de bijdrage van €60,- / €65,- excl BTW. ?

Elke maand de btw aangifte indienen / afdracht BTW  
Elk jaar de aangifte inkomstenbelasting / afdracht premies en inkomstenbelasting. Zorg ervoor dat je ook de jaaropgaven van werkgevers / uitkeringsinstanties bijvoegt. Ook de WOZ waarde van je koophuis hebben we nodig.
Jaarrekening  
Advies. Wij gaan als adviseur mee naar gesprekken bij de fiscus, er worden alleen reiskosten van 0,19 cent/ km gerekend.
Kortingen. Via Aleka, zoals op verzekeringen, condooms, enz.
Maandelijks de btw aangifte ontvangen per post / mail.  
Contact met schuldeisers. Zorgen voor regelen van afbetalingen schulden
Lidmaatschapspas. Op dit pasje staat je naam, BTW-nummer, KvK-nummer. Hierop staat ook dat je lid bent van Aleka
Bij een controle altijd recht hebt op een adviseur van Aleka.  
  • Wat valt er niet onder de bijdrage?

Kamer v Koophandel inschrijving (eenmalig € 50,- inschrijfkosten)
Boetes Die worden opgelegd als de aangifte te laat wordt ingediend/ betaald
Bezwaarschriften Die moeten worden ingediend als de aangifte te laat is ingediend, waardoor er risico is op een ambtshalve aanslag. (Dit is een aanslag die geschat wordt door de belastingdienst en valt meestal hoger uit dan de aanslag zoals die zou moeten zijn. ) Een bezwaarschrift kost €20,-.excl. BTW.

Aangiftes over de voorgaande maand dienen altijd voor de 20e van de volgende maand te worden ingeleverd. (dus de administratie van april dient voor 20 mei ingeleverd te zijn en betaald). Wees hier stipt in; je krijgt een boete als de aangifte te laat is ingediend of betaald, dit is altijd zonde.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Zwangerschapsverlof / Ziekte

Iedereen weet hoe lastig het is jezelf als ZZP’er , en dan ook nog als sekswerker, te verzekeren. Bij Aleka ben je twee jaar verzekerd van inkomen als je arbeidsongeschikt mocht raken. Daarnaast betalen wij je ook vier maanden zwangerschapsverlof uit mocht je zwanger raken.


1 Arbeidsongeschiktheid / Ziekte

  • Wat wordt er verzekerd?

Bij arbeidsongeschiktheid gaan we ervan uit dat je een tijdje niet kan werken. Bijv. doordat je een been hebt gebroken. Bij ziekmelding zijn er eerst twee zogenoemde wachtdagen, dit is je eigen risico. Daarna wordt over het eerste jaar 70% doorbetaald, en het tweede jaar 100% van je inkomen. Er wordt uitgegaan van je netto inkomen. Het netto inkomen is de helft van je omzet. Dus bijv. je hebt de afgelopen drie maanden gemiddeld € 1200,- per maand omzet gedraaid. Je bent dan voor 50% verzekerd daarvan dus € 600,-. Het eerste jaar betalen we 70% van die € 600,- dus € 420,-. We gaan uit van het gemiddelde van de afgelopen drie gewerkte maanden.

Zwangerschapsverlof gaat in als je minimaal 9 maanden lid bent van Aleka. Je krijgt dan gedurende vier maanden 80% uitgekeerd. (van je netto omzet ; dus 50%) Zie hieronder de tabel.

  • Per wanneer ben ik verzekerd?

Er wordt eerst een inlooptijd gehanteerd.

Tussen 1-3 maanden lid : Nog niet verzekerd, dit is de inlooptijd. Bij Aleka moet je eerst drie maanden lid zijn en je belastingen/ premies hebben betaald voordat je verzekerd bent.
Tussen 3-9 maanden lid : Mocht je in deze periode ziek worden, dan ben je max. twee maanden verzekerd
Langer dan 9 maanden lid : Je bent volwaardig lid en twee jaar verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, en bij zwangerschap krijg je vier maanden zwangerschapsverlof waarbij gedurende vier maanden 80% van je netto inkomen wordt uitgekeerd.

Er zijn een aantal uitsluitingen:

Al ziek zijn bij aanmelding Bij aanmelding mag je nog geen last hebben of dient er nog geen sprake te zijn van bepaalde ziekteverschijnselen waarvoor je je later ziek meldt; let op, dit wordt gecontroleerd door de Arbodienst.
Geweld op het werk  
SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) Wij gaan ervan uit dat onze leden veilig vrijen, dus alles met condoom. Wij bieden condooms aan met korting, zie de pagina ‘kortingen’. Mocht je zelf het risico willen nemen bepaalde handelingen zonder condoom uit te voeren, dan is dit jouw eigen risico en ben je hiervoor niet verzekerd.
Psychische klachten zoals burn-out of ‘het werk even niet aankunnen’. Wij gaan ervan uit dat je dit werk vrijwillig, zelfstandig en met plezier of in ieder geval met een doel doet. Juist de zelfstandigheid en vrijheid van het werk zorgen ervoor dat je zelf je tijden/ dagen kan bepalen dat je werkzaam bent. Je bent altijd vrij even te stoppen om tot rust te komen, zonder verlies van je baan, zoals dit vaak in het bedrijfsleven is. Meld je tijdig af als je even een maand tot rust wil komen of op vakantie gaat.
Al zwanger zijn bij aanmelding: Je bent verzekerd voor zwangerschapsverlof mits je nog niet zwanger bent bij aanmelding, en je min. 9 maanden lid bent.

Lees bij FAQ’s nog meer over belastingen, verzekeringen en de boekhouding.


 
Betaalbaar webdesign bureau Utrecht